Magasin

Renholderne på OsloMet har ryddige arbeidsforhold. Slik har det ikke alltid vært.
Fredag, 31 mai, 2019 - 14:02
I 2018 brukte Forsvaret 22 millioner kroner på å leie biler av Hertz. Ved en eventuell krigssituasjon i Norge er Forsvaret helt avhengig av sivile leverandørers tjenester.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:52
Områdeløftene Tøyen og Grønland lovet bedre levekår, men erfaringene viser at det i stedet bidrar til bedre nærmiljø. – Vi gjør mange småting som gjør det bedre å leve der, men levekårsindikatoren er lik, sier bydelsdirektør.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:47
Nordmenn går mindre i kirken. Flere melder seg ut. Men kirkebyggene består, og kommunene må ta regningen.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:39
Hver sjette norske kirke ligger i områder der de er i potensiell fare for flom. I Hedmark er det 29 kirker som kan være utsatte, likevel er det kun de færreste kommunene som har gjort en egen vurdering av faren.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:34
Varierende innsats fra representanter og verger fører til ulik behandling av barna.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:31
Festivaler er ingen sikker investering. Store navn som Quart, Norwegian Wood og Hove er slått konkurs, og Slottsfjell unngikk så vidt konkurs tidligere i år. I Sandvika utenfor Oslo så festivalen Kadetten sitt lys i 2018. Senere samme år ga Bærum kommune festivalen en opsjonsavtale på ti år, som gir arrangørene et fortrinn overfor andre som eventuelt ønsker å lage festival. Hvorfor ville kommunen inngå en slik avtale i et så risikabelt marked?
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:06
I 2016 brukte nordmenn over fire milliarder kroner på alternativ behandling. Balderklinikken er en av klinikkene som tilbyr alternativ behandling ved flere av sine tjenester.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:05
Allerede tidlig på 2000-tallet feiret de det kommende nybygget med bløtkake. Den gang var det jubel og hallelujastemning, nå er den erstattet med fortvilelse og et til dels utvisket håp.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:46
Mange kristne menigheter er ikke åpne om sitt syn på skeive. — Problematisk, mener førsteamanuensis ved Teologisk fakultet.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:40

Sider