TOMME STATIVER. På Nationaltheaterer i Oslo er flere stativer tomme. Kundene er ikke fornøyde. FOTO: Aksel Korneliussen
Oslo Bysykkel

Tomme stativer i sentrum

Kun halvparten av de 3000 bysyklene som ble lovet i 2014 er levert. - Søknadsprosessen tar lang tid, forteller driftssjef i Oslo Bysykkel.
Tirsdag, 17 oktober, 2017 - 13:51

Bysykler har blitt et vanlig syn i Oslo sentrum. Oslo Bysykkel eies og driftes av Urban Infrastructure Partner (UIP), et underfirma av Clear Channel, som samarbeider med Oslo Kommune for å levere bysykler. 

I 2014 satt Clear Channel seg et mål om at 3000 nye bysykler og 300 stativer skulle leveres innen september 2016. Dette målet ble ikke nådd. Heller ikke i september 2017 var tilbudet i nærheten av det som ble lovet for tre år siden.

Tidkrevende utarbeiding

Driftssjef i Oslo Bysykkel, Yasir Islam, forteller at det har vært tidkrevende å utarbeide bysykkeltilbudet i Oslo.

- Søknadsprosessen hos kommunen for utbyggingen av låser/stativer har vist seg å ta lengre tid enn tidligere antatt, forteller Yasir Islam, driftssjef i Oslo Bysykkel.

Det er spesielt i Oslo sentrum at UIP har vansker med å finne nye lokasjoner å sette opp stativer. Dette gjør at i rushtiden forekommer det ofte fulle stativer i visse områder og tomme i andre.


MISFORNØYD. Sofie Landmark (32) er ikke fornøyd med Oslos bysykkeltilbud. FOTO: Aksel Korneliussen

Misfornøyde kunder

Flere kunder er ikke fornøyde med bysykkeltilbudet i Oslo sentrum. Sofie Landmark (32) er en av mange kunder som mener tilbudet ikke strekker til.

- Det er rom for forbedring, spesielt her i sentrum, forteller Landmark.

Hun bruker ofte bysykkel til jobb, men forteller at hun for ofte støter på problemer som tomme stativer og at appen svikter. 

Nytt mål

Driftssjef Yasir Islam forteller at det ikke er antall bysykler som er problemet, men antall stativer. For å huse flere bysykler trengs det flere stativer, men utbyggingen og søknadsprosessen tar tid.

- Slik søknadsprosessene er nå ser vi for oss at vi når målet innen første halvår i neste sesong, forteller Islam, dritfssjef i Oslo Bysykkel.