Norsk-somaliske Fawzi Wahrsame leser nyheter på mobilen. Foto: Ada D. Bjøranger

Diasporaen dominerer somaliske nyheter

Det er lettere å få med seg og produsere somalisk journalistikk utenfor Somalia enn inne i landet.
Torsdag, 30 mai, 2019 - 13:33Fawzi viser en somalisk nyhetsside. Den er ikke tilpasset smarttelefoner og det er store mengder somalisk reklame. Foto: Ada D. Bjøranger

Fra 1990-tallet har somalisk internetaktivitet eksplodert, men mye tyder på at det meste produseres av somaliere utenfor landet, altså landets diaspora. Det slår rapporten “Mapping the Somali media: An overview“  fast. 

– Personlig føler jeg det kommer mest nyheter fra diasporaen, altså somaliere som bor utenfor Somalia, sier 20 år gamle Fawzi Warsame.

Han er andregenerasjons innvandrer med familie fra Somalia, og han kommer fra et hjem der somaliske nyheter fortsatt er viktige.

– Jeg leser mye nyheter, men mest norske og internasjonale nyheter. Litt nyheter om EU fordi jeg jobber med det jeg gjør. 

Ulike inntrykk

Fawzi har ikke et nært forhold til somaliske medier. For faren hans er det derimot viktig, og derfor har Fawzi likevel kjennskap til de somaliske nyhetsmediene. Han mener at de er ganske gammeldagse og tungvinte. Videre synes han at nettsidene er rotete, og det er lite kritisk journalistikk.

Fawzis inntrykk er at størsteparten av somaliske medier kommer fra diasporaen, fordi situasjonen i Somalia er vanskelig for journalister. Det gjør det vanskelig å vite hvordan situasjonen inne i landet egentlig er. 

– Det blir litt vanskelig å få et inntrykk av hva som faktisk foregår der. Hvis du leser internasjonale nyhetsmedier, leser du at Somalia fortsatt er et av de farligste landene å besøke. Samtidig så får du et helt annet inntrykk hvis du leser somaliske nyheter. 

Han påpeker også at de som bor og jobber i hovedstaden har bedre forutsetninger enn ellers i landet. Dette handler om at internetttilgang først og fremst er tilgjengelig i byene.

Se også: Medielandskapet i Somalia utvikles. 

– Diasporaen er en slags overklasse

– Folk snakker mye om klan, men lite om klasse, sier professor Stig Jarle Hansen ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU). 

Han er en av tre forskere som har skrevet rapporten “Mapping the Somali media: An overview”. Somalia har gamle klantradisjoner som står sterkt også i dagens samfunn, men når vi skal prate om tilgang på og produksjon av journalistikk er det like viktig å snakke om klasse, mener Hansen.

Hvis du leser internasjonale nyhetsmedier, leser du at Somalia fortsatt er et av de farligste landene å besøke. Samtidig så får du et helt annet inntrykk hvis du leser somaliske nyheter. 

Fawzi Warsame

Internettsituasjonen og mangelen på teknologisk trening og kunnskap i Somalia er grunner til at diasporaen dominerer de internettbaserte somaliske nyhetene, står det i rapporten. 

Somaliere utenfor Somalia utgjør en slags overklasse, som kan komme inn i Somalia og få toppjobber og bygge store villaer ved hjelp av utdannelsen og den høye lønnen andre land har gitt dem. Derfor mener Hansen at det er en del misnøye med diasporaen inne i Somalia.

Kollega og med-rapportforfatter Mohammed Gaas bekrefter at mange somaliere ser på journalistikk fra diasporaen med en viss skepsis. De har god tilgang på internett og pressefrihet i andre land, men vet ikke hva som skjer på lokalt nivå i hjemlandet.

– De skriver jo ikke ordentlig somalisk engang, legger han til.

Les om Somalias historie her.