Søk

41 - 60 av 7391 treff
I 2018 var det 1,5 millioner flere flypassasjerer enn året før, viser ny statistikk fra SSB.
8. februar 2019 - 15:48
21,6 prosent av de stemmeberettigede ved stortingsvalget i 2017 brukte ikke stemmeretten, viser tall fra SSB. Tallene viser også at flertallet av førstegangsvelgere brukte stemmeretten.
7. februar 2019 - 14:24
Statistikk fra SSB viser at lønnen for begge kjønn økte fra 2017 til 2018. Kvinner fikk økt lønn i alle de medberegnede sektorene. Likevel gjenstår det mye for at kvinner skal tjene like mye som menn.
7. februar 2019 - 12:02
To uker etter at Erna Solberg dannet en historisk regjering, viser meningsmåling at de ikke kunne dannet regjering hvis valget var i dag.
7. februar 2019 - 12:01
Fra 08.02.2019 stilles det nye og høyere krav til personell som utfører EU-kontroller.
7. februar 2019 - 11:48
Hele fem personer døde etter arbeidsulykker i jordbruket i 2018 viser statistikk fra Arbeidstilsynet. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener jordbruket er en farlig arbeidsplass.
7. februar 2019 - 10:37
På årets første Studentparlamentsmøte ble det diskutert å kutte antall representanter i arbeidsutvalget.
7. februar 2019 - 10:31
Ny statistikk fra SSB viser at det er store lønnsforskjeller mellom innvandrere med ulik landbakgrunn.
7. februar 2019 - 10:27
En fersk analyse fra SSB viser at 30 prosent av de med grunnskoleutdanning er faste hjemmesittere.
7. februar 2019 - 10:11
Nettstedet skal være en ressurs for ungdommer og alle som jobber med utsatte barn og unge.
7. februar 2019 - 10:06
Ferske tall fra SSB viser at overskuddet fra eksporthandelen med Europa endte på 369 milliarder i 2018. Dette er det største overskuddet siden 2014.
7. februar 2019 - 10:06
Statssekretær Marianne Hagen skal til India for å fortsette et maritimt samarbeid for å bekjempe havplast.
7. februar 2019 - 9:47
Mandag ble fjorårets innbyggerundersøkelse presentert. Den viser at tilliten til politiet har gått kraftig ned.
6. februar 2019 - 16:08
I 2017 ble antall flyktninger til Norge halvert, men familiegjenforeningene økte med 15 prosent.
6. februar 2019 - 16:03
Regjeringen gjør et felles løft for samfunnssikkerheten. -En hovedprioritet, mener statsminister Erna Solberg.
6. februar 2019 - 15:37
Dermed er så godt som alle bruene på det norske vegnettet blitt inspisert i henhold til regelverket. Direktør i Statens vegvesen, Jane Bordal, mener økt bru-fokus er viktig.
6. februar 2019 - 15:14
Regjeringen vil fjerne unødvendig og utdatert lovverk. De sender nå ut et forslag på høring om avvikling av omstillingsloven. 
6. februar 2019 - 15:06
Snusbruken i Finnmark har økt markant, mens østfoldinger røyker mest. Førstekonsulent i SSB, Joachim Wettergreen, forklarer statisikken.
6. februar 2019 - 15:03
Rovviltnemndene i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark, gjorde i forrige uke et vedtak om å øke lisensfellingskvoten utenfor ulvesonen med fire dyr. Dette strider med Klima- og miljødepartementets bestemmelser.
6. februar 2019 - 14:59
Gaupejakta startet forrige fredag, og allerede samme dag ble en gaupe skutt ulovlig i Tinn kommune.
6. februar 2019 - 14:57