Et minnesmerke i Praha reist for ofrene som falt under kommunistregimet mellom 1948 og 1989. Foto: Nan Palmero (CC BY 2.0 Flickr)

Rives mellom øst og vest

Tsjekkias forhold til Russland har vært turbulent siden landet ble selvstendig, og i fjorårets parlamentsvalg tok landet et nytt steg vekk fra kommunismen.
Mandag, 30 mai, 2022 - 10:55

Tsjekkia
 

Selvstendig stat siden 1993, tidligere Tsjekkoslovakia

Innbyggere: 10 705 384 

Hovedstad: Praha 

Styreform: Parlamentarisk republikk

President: Milos Zeman, siden 2013

Statsminister: Petr Fiala, siden 2021

Kilde: The World Factbook

Det siste tiåret har Tsjekkia vært ledet av den kontroversielle pro-russiske statsministeren Andrej Babiš og hans venstreorienterte regjering, men i fjor høst tapte partiet hans valget med et fåtall stemmer. 

Petr Fiala vant valget og dannet en ny sentrum-høyre-regjering. 

Under det samme valget mistet Kommunistpartiet i Tsjekkia alle sine 15 seter i landets representantkammer.

Det markerte et nytt politisk bunnpunkt for partiet som en gang styrte det tidligere sovjetvennlige landet, som frem til 1993 var en del av Tsjekkoslovakia. 

Bruddet med østlige ideologier har resultert i en positiv utvikling og høyere levestandard for innbyggerne i Tsjekkia, og landet ligger i dag oppe på 26. plass på FNs levekårindeks.

Spent forhold til Russland


Et pro-sovjetisk parti gjennomførte et kupp i det daværende Tsjekkoslovakia i februar 1948.  Foto: Mariya Kiselyova (CC BY-NC 2.0, Flickr)

Dagens president Miloš Zeman er derimot kjent for å være sterkt EU- og innvandringskritisk og for å pleie gode forbindelser med Russland og Kina. Han har ledet landet siden 2013.

Den utøvende makten ligger vel å merke hos statsministeren, og Zeman er regnet som en nær alliert av den forrige statsministeren, nevnte Babiš.

Likevel har forholdet til Russland kjølnet de siste årene. I 2021 ble nemlig Tsjekkia og USA listet som “ikke-vennlige” land av Russland.


Tsjekkias president Milos Zeman,
Foto: United Nations Foto(CC BY-ND 2.0 Flickr)

Diplomatkrise

Russlands svartelisting av Tsjekkia var resultatet av en diplomatisk feide som brøt ut etter at tsjekkerne anklaget to russiske etterretningstjenestemenn for å stå bak en kraftig eksplosjon ved et ammunisjonslager i Vrbětice i 2014.

Mistankene ble begrunnet med at Russland ønsket å hindre at ammunisjon ble sendt til Ukraina og kampene på Krim-halvøya.

Spekulasjonene og politietterforskningen av de to russerne endte med at Tsjekkia utviste 18 russiske diplomater fra den russiske ambassaden i Tsjekkia i fjor vår, melder blant andre NRK.

Russland benektet alle anklager og svarte med å utvise 20 tsjekkiske diplomater. Dermed tømte de den tsjekkiske ambassaden for folk.

Det tsjekkiske utenriksdepartementet beskrev ifølge The Guardian utvisningen av tsjekkiske diplomater som «nok et skritt i forverringen av landets forhold, ikke bare til Tsjekkia, men også til EU og dets allierte». 


Tsjekkias hovedstad er en over 1000 år gammel by. Praha har 1,3 millioner innbyggere, og siden 1992 har gamlebyen stått på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Foto: Otavio Piske (CC BY-NC 2.0 Flickr)

Vendte bort fra Russland 


Tsjekkia har en sentral beliggenhet i Europa. Landet grenser til Polen, Tyskland, Østerrike og Slovakia. Foto:GRID-Arendal (CC BY-NC-SA 2.0 Flickr)

Bruddet med kommunismen skjedde under den såkalte Fløyelsrevolusjonen i 1989, en fredelig omveltning fra kommunistisk styre. Vaclav Havel ble den første post-kommunistiske presidenten i det daværende Tsjekkoslovakia, og han ble kjent for være åpen for vestlig kultur.

Landet ble oppløst i 1993, og i prosessen ble eiendelene, som naturgass fra Russland og de væpnede styrkene, delt mellom Tsjekkia og Slovakia i forholdet to til én til fordel for Tsjekkia. 

Forholdet mellom Tsjekkia og Slovakia var anspent gjennom 1990-tallet, før det gradvis stabiliserte seg i begynnelsen av det 21. århundre.

Omtrent samtidig ble Tsjekkia en del av NATO, noe som igjen forsterket bruddet med Russland. 

Politikken snur tilbake 

Václav Klaus erstattet Havel den 7. mars 2003. I motsetning til forgjengeren var han mer skeptisk til europeisk innflytelse. 

Klaus var kjent for å stå for anti-immigrasjon og homofobi. Han er blant annet blitt omtalt for å være en av Putins “varmeste beundrere utenlands” av The Economist.


Tsjekkia har lenge vært kjent for mineraler og bergverksdrift, hovedsakelig kullutvinning. Det meste av kullet dekkes med egenprodusert lignitt. Foto: petrolly (CC BY-NC-ND 2.0, Flickr)

Et eksempel på dette er at Klaus fikk Pushkin-medaljen i 2007 av Putin for sin innsats med å fremheve russisk kultur. Tsjekkias bånd til Russland var tilsynelatende styrket igjen, men i 2004 ble Tsjekkia med i EU, riktignok til tross for presidentens skepsis til medlemskapet. 

Fikk Russlands plass

Tirsdag 10. mai i år fikk Tsjekkia plass i FNs menneskerettsråd på bekostning av sin tidligere allierte, Russland, da et flertall av medlemmene i FNs hovedforsamling vedtok å suspendere Russland.

180 av FNs 193 medlemsland avga stemme, og av dem var det 157 som stemte for Tsjekkias kandidatur. 23 avsto fra å stemme, og ingen stemte imot.

Loading...

Loading…