Video

Musikkstudioet Endless Tinnitus i Gamlebyen har vore ein institusjon for Noregs rockare i 35 år. No må dei ut av lokala sine.
Fredag, 8 april, 2016 - 10:48
Siri Mittet bruker kaffegrut som ellers ville gått i søpla til å produsere såpe og dyrke østerssopp. Hun ønsker å inspirerer til gjenbruk.
Fredag, 8 april, 2016 - 10:27
Etter at samhandlingsreformen ble inført i 2012 flyttes pasienter tidligere fra sykehus til blant annet hjemmesykepleien i kommunene. Det har økt behovet for kompetanse i kommunehelsetjenesten, men fortsatt er det høy bruk av personell uten helsefaglig utdanning i hjemmesykepleien. Denne bruken av ufaglærte er problematisk.
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:47
Hvordan kan du stille til et rettsmøte du aldri har fått vite om? I fjor ble mer enn 200 saker anket inn fra Forliksrådet til Tingretten fordi den domfelte ikke kjente til saken før dommen hadde falt.
Fredag, 11 mars, 2016 - 14:44
Et mulig filmprosjekt om historien hans provoserer etterforskningsleder, Carl Halvor Aas.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 13:24
Vardeteateret er et kreativt rehabiliteringstilbud der innsatte og tidligere innsatte får muligheten til å utvikle seg gjennom teater, dans og sang.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 13:10
Nytt intiativ skal gjøre opera mer tilgjengelig for folk flest.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 12:46
– Det kan være et problem at man ikke får den veiledning man trenger på treningssenter, sier Gøran Paulsen.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 12:45
Vestby: Holdbart.no selger matvarer til gi bort-pris for å bekjempe matsvinn.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 12:43
Stabæktalentet Edvard Race kjemper for A-lagskontrakt, men vet at han går en usikker framtid i møte. Selv om han følger proffdrømmen proriterer han også utdanning.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 12:42

Sider