Svikter lokaljournalister

Det er i de mindre byene i Brasil pressefriheten er under størst press. Likevel har ikke regjeringen makt nok over statlig politi til å ta hånd om trusselen.
Mandag, 27 mai, 2019 - 15:55

Ifølge en rapport publisert av menneskerettighetsorganisasjonen Article 19 i oktober 2018 er de lokale journalistene i Brasil blant dem som er under størst risiko for å bli utsatt for vold, trusler og drap. Det samme gjelder journalister som jobber alene eller for mindre kjente redaksjoner. 

Størst er risikoen for journalistene som jobber i små byer med under 100.000 innbyggere. 70 prosent av journalistene som ble drept mellom 2012 og 2016 var journalister i slike områder. 

Article 19 mener årsaken er nærheten journalistene har til menneskene og forholdene de gransker.

Mener lokaljournalister mangler støtte

Den brasilianske aktivisten Larissa Avelar er ikke overrasket over funnene.

– Journalistene som skriver store saker om Bolsonaro og regjeringen får masse oppmerksomhet og støtte fra forskjellige aktivistgrupper og organisasjoner. Det får ikke de lokale og ukjente journalistene, sier hun. 

Kan ikke kontrollere statlig politi

Ifølge rapporten til Article 19 opplevde 77 prosent av de drepte journalistene de undersøkte å bli trakassert og truet før de mistet livet. I disse tilfellene opplevde mange at det ikke nyttet å dra til politiet med saken.

Daniel Afonso da Silva, presseansvarlig og politisk leder ved den brasilianske ambassade i Oslo, sier at regjeringen og føderalt politi ikke alltid har nok makt over statlig politi til å kunne forsikre seg om at journalisters rettigheter blir tatt vare på. 

– Brasil er et stort land, og vi kan ikke alltid forsikre oss om at alle stater håndhever lovene. Der har vi noen utfordringer, sier han. 

Vil ikke endre loven

Brasil har fem grader av politimyndigheter: det føderale politiet, det føderale veipolitiet, det føderale jernbanepolitiet, det statlige militærpolitiet og brannvesen og det statlige sivilpolitiet. De tre første er knyttet til regjeringen, mens de to andre styres av statlige myndigheter. Da Silva mener ansvaret for sikkerheten til de lokale journalistene i mindre byer ligger hos sistnevnte.

– Det statlige politiet kan ikke ta tak i alle saker der det forekommer vold mot journalister, sier han. 

– Burde man innføre lover som i større beskytter journalister?

– Det er full pressefrihet i landet. Jeg kan ikke se for meg en lovendring som vil gjøre jobben mer trygg. Det vi kan gjøre er å være mer åpne om hva som har skjedd når en journalist blir truet eller drept, mener da Silva.