Donald Trump har stemplet en rekke medieorganisasjoner som «fake news». Foto: First 100 Days / Donald J. Trump for President, Inc.

Nye beskyldninger om falske nyheter

Etter 100 dager som president slapp Donald Trump en video hvor han stemplet flere medienettverk som fake news.
Torsdag, 18 mai, 2017 - 09:08

Den politiske reklamekampanjen “First 100 Days” av Donald J. Trump for President, Inc er den siste i en lang rekke kritiske kampanjer rettet mot de amerikanske mediene.

Reklamen oppsummerer Trumps prestasjoner i løpet av hans første hundre dager som president, samtidig som presidenten klandrer ulike amerikanske medier for å være fake news - for ikke å rapportere om det han har oppnådd.

Tidligere i år omtalte Trump en rekke medieorganisasjoner som “fiender av det amerikanske folk“ på Twitter, og i februar ble flere nyhetsorganisasjoner stengt ute fra en pressekonferanse med Det hvite hus’ pressesekretær Sean Spicer.


Trump har pekt ut flere medieorganisasjoner som han mener leverer falske nyheter. Foto: Donald Trump / Twitter.

Forholdet mellom amerikanske presidenter og pressen har aldri vært problemfritt, men aldri før har en president vært så offentlig fiendtlig innstilt til mediene som nå. 

New York Times øker

Anders Tvegård er tidligere USA-korrespondent for NRK. Han mener åpen informasjonsflyt og fri presse nå er under press i USA.

– Det triste er at Trump bevisst forsøker å undergrave store mediehus, mens han selv siterer og støtter konspirasjonsblogger og kontroversielle nettsteder, som Breitbart. Hans team har også lansert begrepet alternative fakta, og Trump selv er i et konstant valgkampmodus der han henvender seg til kjernevelgerne, sier Tvegård.


Journalist Anders Tvegård tilbrakte fire år i USA som utenrikskorrespondent for NRK. Foto: Privat

Men Tvegård trekker også fram at Trumps angrep på mediene som fake news kan ha hatt positiv innvirkning på pressen.

Han forteller at New York Times rapporterer om rekordoppslutning i digitale abonnement.

– Kanskje er det takket være støtte og sympatiaksjoner etter Trumps mange angrep på avisen, sier Tvegård, som tror også de seriøse mediene nå skjerper seg enda mer for ikke å bli tatt i unøyaktigheter.

– Jeg tror god journalistikk alltid blir belønnet, legger han til.

Tvegård peker også på at tilgangen til det Det hvite hus har blitt innskrenket etter at Trump tok over som president.

Han har selv fått akkreditering til to arrangementer, mens flere utenlandske journalister har blitt ignorert.  

– Vennligstilte medier har blitt behandlet bedre enn andre, men jeg tror ikke det kommer til å vare, sier han.

Kan påvirke pressens troverdighet

Mark Follman er innenriksredaktør i den uavhengige amerikanske nyhetsorganisasjonen Mother Jones, som følger amerikansk politikk tett. Han tror presidentens angrep på ulike amerikanske medier som fake news kan svekke pressens troverdighet hos befolkingen. 

– Jeg har ikke sett noe data på dette, men det virker som at når presidenten regelmessig kaller nyheter han ikke liker for fake news, vil det etter hvert ha en effekt på befolkningens oppfatning av mediene, sier han.

Follmann tror Trumps fiendtlighet til mediene for det meste handler om egen interesse, personlig klagemål og politisk kalkulering.


Mother Jones-redaktør Mark Follman. Foto: Privat

Trump har uttalt at anonyme kilder ikke burde være lov, og at journalistikk med anonyme kilder er fake news. Men Follman mener det er vanskelig å si om denne holdningen vil påvirke pressefriheten i landet.

– Det er vanskelig å gi kredibilitet til Trumps kritiske uttalelser om anonymiserte kilder og lekkasjer, spesielt fordi hans egne ansatte bruker dem, og fordi han selv har brukt dem før han ble president, sier Follman.

Redaktør Follman tror også at undersøkende journalistikk får et løft gjennom fake news-angrepene.

– For meg, og mange av mine kollegaer i den politiske journalistikken, så gjør Trumps uttalelser om media som fake news at motivasjonen for å utføre det harde arbeidet med god undersøkende journalistikk øker, og slik får fakta og sannheten snakke for seg selv, sier han. 

Ytringsfriheten står sterkt

Dette synet støtter NRK-journalist Tvegård.

– Det vil alltid være varslere, og jeg tror de amerikanske institusjonene står sterkere enn hvem som sitter i Det hvite hus. Jeg tror også ytringsfriheten i fortsettelsen kommer til å stå sterkt og bli tatt vare på da de amerikanske institusjonene er solide og grunnloven gir garantier, sier han.

– Trump motsier seg selv, og siterer gjerne anonyme kilder selv. I tillegg holder Det hvite hus ironisk nok fortsatt bakgrunnsorienteringer for mediene der vi kan ringe inn til en telefonkonferanse for å få info fra sentrale kilder, hvor avtalen er at de ikke skal navngis, fortsetter Tvegård.


EN AV MANGE: Trump har tvitret mange påstander om amerikanske medier. Foto: Donald Trump / Twitter.

Tvegård tror at Trump forsøker å undergrave pressens troverdighet fordi media er det største hinderet for hans potensielle gjenvalg.

– Seriøse medier holder ham ansvarlig for uttalelser og måler ham på løfter, og dette faller ikke i god jord hos Trump, sier han.

Gir utslag i flere land

Fake news

Fake news har ulike definisjoner. 

– Reuters Institute definerer fake news som falsk informasjon som spres med viten og vilje med et spesifikt strategisk mål - enten politisk eller kommersielt.

– Medieforsker Bente Kalsnes definerer fake news slik: Saker som ser ut som nyheter, men som er helt eller delvis basert på løgn.

– Fake news-begrepet blir også benyttet av politikere, som Trump, til å undergrave nyhetsorganisasjoner man er uenig med. 

Tvegård tror at det mest alvorlige med Trumps gjentatte angrep på mediene som fake news er at USA som forbilde for andre land forvitrer.

– Strengere regimer ser ingen grunn til å åpne opp for pressen når de ser hvordan sjefen for den frie verden langer ut mot egne medier, understreker han.

Committee to Protect Journalists skriver på sine sider at Trumps fake news-angrep har blitt adoptert av undertrykkende regjeringer, slik som Kina, Syria og Russland.

– Mer makt i Det hvite hus

Journalen har snakket med amerikanere om hva de tenker om dagens pressesituasjon i USA.

Dana Sumner-Pritchard kommer fra New York. Hun mener Trump med sine fake news-anklager ønsker å skape mistillit mellom mediene og folket.

– Mediene peker på Trumps løgner og holder ham ansvarlig, og det liker han ikke. Derfor prøver han å overtale folk til ikke å stole på mediene, forteller hun.

Miles Blackwood er programmerer og bor i New York. Han er enig med Sumner-Pritchard.

– Jeg tror faktisk det er snakk om mer enn bare å så tvil rundt mediene. Jeg tror dette er en liten del av en større plan om å samle mer makt i Det hvite hus, og jeg tror den virker, sier han

Blackwood har selv jobbet i Boston Globe tidligere, og han opplevde at terskelen for hva som legges ut faktisk er høyere enn folk har inntrykk av.

– Terskelen er høyere og prosessen er langsommere, men jeg har inntrykk av at mange likevel synes at Boston Globe og liknende medier fortjener like lite tillit som mediesider som spyr ut nyheter konstant, uten nødvendigvis å kvalitetssikre og faktasjekke dem først, avslutter han.