Ambassadør Yudith Guerrero mener bildet internasjonale medier har av Venezuela er feilaktig. Foto: Ida Gjellerud

– Det er pressefrihet i Venezuela

Ambassadør Yudith Guerrero ved Den venezuelanske ambassaden i Oslo avviser at pressefriheten er truet i Venezuela.
Lørdag, 12 mai, 2018 - 13:27

På ambassadørens kontor helles kaffen i koppene, og TV-en med venezuelanske nyheter surrer i bakgrunnen. Journalen har satt seg ned med Yudith Guerrero for å få hennes og venezuelanske myndigheters oppfatning av pressefriheten i landet. Bildet hun tegner av pressefriheten blir en kontrast til hva venezuelanske journalister forteller. 

 – Ja, det er ytringsfrihet og pressefrihet i Venezuela. Hadde det ikke vært det hadde vi ikke hatt et så variert medielandskap, sier hun og peker mot TV-en.

Hun har hentet frem Globovisión, et venezuelansk TV-nettverk som sendes døgnet rundt. Guerrero sier at politikere ofte stiller til intervju til tross for at TV-kanalen støtter opposisjonen, og at programlederene står fritt til å kritisere regjeringen. Hun mener dette viser at det er ytringsfrihet i Venezuela og at pressen har mulighet til å si hva de vil.

Opposisjonen kontrollerer

Guerrero deler medielandskapet i to. De som støtter opposisjonen på den ene siden, og de som støtter myndighetene på den andre. Myndighetene har over lengre tid blitt kritisert for å kontrollere pressen, og de statseide mediene er blitt anklaget for å være for partiske. Guerrero mener derimot at det er de opposisjonelle mediene som er det største problemet.

– Det er opposisjonen som kontrollerer pressen. Og det er de som trakasserer journalistene som dekker demonstrasjonene, sier hun.

Guerrero tror ikke at det bare er pressen opposisjonen kontrollerer, men også folket i Venezuela. 

– Opposisjonen betaler folket i Venezuela for å delta på demonstrasjoner på opposisjonens side. Under demonstrasjonene deler de også ut bildekk til folk, for at de skal sette fyr på dem under demonstrasjonene, sier hun. 

Internasjonal støtte


Her skulle den venezuelanske ambassadøren holdt pressekonferanse for norske medier, men ingen dukket opp. Foto: Ida Gjellerud

Guerrero påpeker at det er vanskelige tider i Venezuela, men at situasjonen ikke er like katastrofal som den blir fremstilt av opposisjonelle medier. Hun mener at det er oposisjonen som blir støttet av den internasjonale pressen, og at statseide medier blir undergravd.

– I fjor under demonstrasjonene i Venezuela inviterte jeg til pressekonferanse her på ambassaden i Oslo, for å informere om hvordan forholdene i Venezuela egentlig er.

Guerrero skal ha invitert alle de store norske mediene til pressekonferansen, men ingen dukket opp. 

– Det tror jeg er fordi utenlandsk presse ikke er interessert i å høre hva myndighetene og statseide medier har å si om situasjonen i Venezuela, sier Guerrero.

Avviser forfølgelse av journalister

Guerrero påpeker at uavhengig av hvilke medium du jobber for er det trygt å være journalist i Venezuela. Hun har selv en søster og venner som arbeider i mediebransjen.

–  Å være journalist i Venezuela er som å ha en hvilken som helst annen jobb, sier Guerrero.

Ifølge journalister Journalen har snakket med blir flere medieansatte hindret i sitt arbeid. Guerrero stiller seg kritisk til dette.

– Ja, det har vært angrep mot journalister, men det er ikke politisk rettet av myndighetene. De blir ikke angrepet under demonstrasjoner fordi de er journalister, men fordi politiet ønsker å holde protestene under kontroll, sier ambassdør Guerrero.