«GET BRITAIN OUT»: Liknende overskrifter kunne sees i flere av de britiske nasjonale avisene før brexit-valget. The Sunday Telegraph, The Daily Telegraph, The Sun, The Daily Mail og The Sunday Times støttet alle brexit. Foto: Flickr/ChiralJon.

Britisk mediedekning av brexit påvirket valget

Eksperter peker på et bundet BBC og et ubalansert medielandskap.
Tirsdag, 28 mai, 2019 - 16:38

– Britiske aviser velger alltid side. Det reflekteres i lederen, vinklingen av hendelser og hvem som blir omtalt positivt og negativt, sier professor Cees van der Eijk. 

Brexit-kampanjen

Kampanjen bestod av to grupper:

Remain - de som ville forbli i EU
Leave - de som ville forlate EU

23. juni 2016 stemte britene for å forlate EU med en majoritet på 51,9 % vs. 48,1 %.

Van der Ejik underviser ved Universitetet i Nottingham og er ekspert på forholdet mellom stemmegivere, partier og media.

– De nasjonale avisene støtter politiske partier før parlamentsvalg, men før brexit-valget valgte flere å støtte brexit i stedet for partier, sier van Der Eijk. 

Dekningen favoriserte de som var for brexit

Van der Eijks argument om at Leave-kampanjen fikk mest spalteplass støttes opp av en undersøkelse utført av PRISM og Reuters Institutt for journalistikk.

Undersøkelsen viser at 48 prosent av alle artikler publisert i de nasjonale avisene under brexit-kampanjen innholdt Leave-argumenter, mens kun 26 prosent av artiklene inneholdt Remain-argumenter. 

I tillegg viser undersøkelsen at representanter for Leave-kampanjen ble sitert i 74 prosent av artiklene, mens representanter for Remain-kampanjen kun ble sitert i 26 prosent av artiklene.


BREXIT-BORIS: Brexit-forkjemper Boris Johnson var personen som figurerte mest i brititiske medier under valgkampen. Foto: Flickr/Foreign and Commonwealth Office.

– Det var en skjev nyhetsdekning av brexit, og dette er avisene skyldige i, påpeker Van der Eijk.

Tiår med dårlig omtale for EU

Tidligere BBC-journalist Richard Sambrook er ikke overrasket over at konklusjonen til Reuters-undersøkelsen viser en klar favorisering av Leave-kampanjen. 

– Det er lite overraskende siden dette har vært avisenes politiske posisjon i mange år, og ettersom deres dekning av Europa har vært skeptisk i flere tiår, sier Sambrook, som nå jobber som instituttleder for senteret for journalistikk ved Universitetet i Cardiff.

Sambrook forklarer den ubalanserte dekningen av EU i Storbritannia med å vise til retningslinjene til de nasjonale avisene.

– Pressen er ikke regulert til å være upartiske, så de hadde krav på å ta denne posisjonen. Men britiske kringkastere er pliktet til å være det, sier Sambrook. 

Kritisk til BBCs sendinger

BBC er i motsetning til de nasjonale avisene en statlig kringkaster. 

Deres journalister innretter seg etter egne redaksjonelle retningslinjer. Der står det blant annet at de er pliktet til å gi en balansert nyhetsdekning.

I en inngående analyse av brexit-avstemningen fra 2016 forklarer journalistikkprofessor Ivor Gaber hvordan disse retningslinjene nærmest lammet BBC.

Gaber mener BBCs nyhetssendinger ble fordummende forutsigbare, hvor ethvert brexit-innslag med argumenter fra Remain-representanter automatisk ble motsagt av Leave-representanter, og vice versa.

Van der Ejik støtter denne beskrivelsen.

– Uavhengig av debattema var det alltid noen som var for og imot. Man så og hørte to personer som motsa hverandre. Alt i alt hjalp det ingen, sier Van der Eijk. 


ÉN SIDE AV SAMME SAK: En intern BBC-undersøkelse viser at flere av deres journalister fant det vanskelig å være nøytrale, delvis fordi de ikke fant representanter fra begge sider med lik intellektuell kapasitet. Foto: Panhard/Wikimedia commons.

Ifølge Chris Frost, sjefen for etikk-rådet til Den nasjonale foreningen for journalister, ble det også et problem de gangene en av partene ikke ville stille til debatt.

– Leave-kampanjen valgte ofte å ikke sende representanter til BBC-sendinger, noe som førte til at BBC valgte å droppe hele segmenter i nøytralitetens navn. Det ble et misforhold mellom det å følge retningslinjer for nøytralitet og det å gi det britiske folk informasjonen de trengte for å kunne ta et valg om brexit, sier Frost. 

– Måten BBC dekket brexit-kampanjen på kan ha hatt en betydelig påvirkning på hvordan valget endte, sier Frost. 

Journalen har kontaktet en rekke britiske nyhetsmedier angående deres brexit-dekning, men ingen har villet besvare våre henvendelser.