Magasin

I en serie artikler undersøker Journalen hvordan polititet jobber med overgrep mot barn på Internett. Undersøkelsen viser blant annet at Kripos sin kompetanse sjelden blir brukt og at nettovergrep mot barn ikke er blant de saksfeltene som politiet blir målt på, noe som fører til at slike saker nedprioriteres.
Mandag, 14 mars, 2016 - 21:13
Når Adele går på scenen i Telenor Arena 1. mai har billetter for mer enn 2,4 millioner kroner vært til salgs på svartebørsmarkedet. Dette til tross for at den norske svartebørsloven har eksistert i snart ti år.
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:52
Frafall i videregående skole gir uføretrygd. Hvor går egentlig grensen mellom syk og frisk?
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:50
Tre av fire kunstnere ved landets viktigste gallerier er menn. – Man blir frarøvet et mangfold, sier kunsthistoriker Margrete Abelsen
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:49
Den engelske fotballkulturen er døende: Høye priser presser familie og ungdom ut av tribunene. Samtidig tjener norske selskaper og privatpersoner millioner ved å finte ut loven gjennom regelstridig billettsalg.
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:46
En kjemisk eufori infiltrerer Oslos uteliv. Selv om forskere spekulerer i om partydopet MDMA kan føre til depresjon og hjerneskader, er etterspørselen etter stoffet større enn noensinne.
Fredag, 11 mars, 2016 - 14:03
Sykehjemsetaten ba Oslo kommune om 250 millioner til å oppruste bemanningen i 2016. I stedet endte budsjettet med 54 millioner i kutt til sykehjemmene.
Fredag, 11 mars, 2016 - 13:40
Stadig flere fedre tar ut foreldrepermisjon, flere barn har delt bosted mellom foreldrene, og det sies at de tradisjonelle kjønnsrollene er i ferd med å viskes ut. Likevel er det mange som kjemper for likestilling for fedre. Blir mødre favorisert etter samlivsbrudd?
Fredag, 11 mars, 2016 - 13:19
Billig forbrenning i Sverige gjør at norske kommuner sender avfall over grensen. Eksporten har resultert i minkende kildesortering. Miljødirektoratet vil ikke stanse avfallshandelen.
Torsdag, 10 mars, 2016 - 12:31
Justis- og beredskapdepartementet medgir at de er helt avhengige av at frivillige organisasjoner følger opp fanger når de slippes ut.
Mandag, 28 september, 2015 - 19:48

Sider