Diskriminering

Ny rapport fra HL-senteret viser at en tredjedel av den norske befolkningen har utpregende fordommer mot muslimer. Organisasjonen Minotenk jobber nå med en handlingsplan.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 15:46
Sahar Hassani i Agenda X mener etnisk profilering er et stort problem.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 11:36

Sider