personvern

Facebook har annonsert at de vil ta selskapet i en ny retning. Nyheten har fått blandet respons.
Søndag, 7 november, 2021 - 13:13
Sensitive opplysninger om hørselshemmede, døve og døvblinde sendes via usikrede kanaler. Frilanstolker, tolkebrukere og interesseorganisasjoner reagerer sterkt på praksisen.
Fredag, 29 mai, 2020 - 12:49
Regjeringa vil innføre "digitalt grenseforsvar" i Noreg, men veit folk nok om dette til å ha ei meining om det?
Torsdag, 14 februar, 2019 - 01:12
Ny personvernlov
25. mai trer en ny personvernlov i kraft i Norge.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 11:03
Har identiteten din kommet på avveie? Mer sannsynlig enn noen gang før, skal vi tro nye tall fra Norsk Senter for Informasjonssikring.
Onsdag, 15 februar, 2017 - 14:54