Skog

Skogselskapet sier at skogbruk ikke er det samme som nedbygging. Børs Lind mener flatehogst gruser naturmiljøet.
Mandag, 26 februar, 2024 - 14:36
Høyreutvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet. – Det vil drepe artsmangfoldet, svarer Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 3 mars, 2020 - 13:02
Det hogges mer skog enn før og skogeierne oppnår stadig høyere priser.
Mandag, 21 januar, 2019 - 15:38