Innenriks

Psykiske helseproblemer blir stadig mer vanlig. Nå ønsker senteret for erfaringskompetanse innen psykisk helse at en ny film skal øke kunnskapen hos fagfolk.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 14:43
Sykepleierstudentene tenkte ikke på lønn da de valgte yrke. Nå angrer de litt.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 14:35
Minoritetsungdom er både blide og målrettede, er konklusjonen fra doktorgradsstipendiater ved Høgskolen i Oslo. De utfordrer media til å tegne et mer positivt bilde av innvandrere og mener journalister trenger mer kunnskap om samfunnet.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 14:29
Ikke alle ønsker å starte pensjonisttilværelsen tidlig. 70-årsregelen står i veien for eldre arbeidstakere som vil fortsette i jobben.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 13:40
Tall fra Tolkeutredningen 2008 viser at 15 prosent av bestillte oppdrag ikke dekkes. Hege R. Lønning, daglig leder i Døvekirken i Oslo, opplever at mangelen på tolker skaper problemer i jobbsammenheng.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 12:23
LO går inn for forbundsvise oppgjør i årets lønnsoppgjør.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 12:04
Norske bønder håper på støtte fra andre regjeringspartier enn bare Senterpartiet under årets jordbruksforhandlinger. Nå får de hjelp av ti fylkesledere i Arbeiderpartiet.
Tirsdag, 23 februar, 2010 - 10:38
Ingen i bokhandelen vet hvorfor det er mammuten som fronter salget.
Mandag, 22 februar, 2010 - 15:01
Utgiftene øker, men inntektene til melkebøndene har nesten ikke økt de siste årene. Nå håper de jordbruksoppgjøret i april vil gi dem bedre vilkår.
Mandag, 22 februar, 2010 - 14:41
Mens universitene i landet må legge ned fag og emner.
Mandag, 22 februar, 2010 - 14:03

Sider