Innenriks

Folkehelseinstituttet råder nå neste års russ til å vaksinere seg mot hjernehinnebetennelse. Her har du tipsene for unngå den potensielt dødelige sykdommen.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 15:46
Vinterens kulde og mørke gjør omlag 400.000 nordmenn vinterdeprimerte hvert år.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 15:40
På Facebook har det den siste tiden vokst frem en rekke grupper som tar avstand fra voldtektsbølgen i Oslo.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 15:08
Leder i kvinnegruppen Ottar Oslo, Mariell Leraand, mener at politikerne må gjøre noe for å stoppe voldtektene.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 15:06
Statens Vegvesen ønsker å redusere mengden helseskadelig svevestøv når de tirsdag innførte miljøfartsgrenser.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 13:19
Flere av fagene til Silje Berdal kolliderer. Har hun for stort fravær, kan hun stryke i obligatoriske fag og miste eksamensplassen.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 12:30
Reiser hjem grunnet sykdom i nær familie.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 12:16
The New York Times skriv at Noreg, i motsetnad til mange andre vestlege land, manglar særlover for valdtekt innanfor ekteskap. Norske ekspertar meiner reglementet er tilstrekkeleg.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 08:43
Oslos ordfører luftet tirsdag muligheten for å begrense bevegelsesfriheten til asylsøkere for å få bukt med voldtektene.
Tirsdag, 1 november, 2011 - 08:17
Halloween feires i mange barnehager over hele landet, men noen velger å ikke delta. Ruseløkka barnehage er en av disse.
Mandag, 31 oktober, 2011 - 14:18

Sider