Pressefrihet

Kurdiske journalister får ikke kjempe for sin sak i tyrkisk media, og blir stemplet som terrorister dersom de skriver kritisk om AKP-regimet.
Tirsdag, 25 mai, 2021 - 11:31
Tom Malaba måtte nesten bøte med livet på grunn av artikler han skrev. Nå forteller han om den mangelfulle pressefriheten i landet.
Tirsdag, 25 mai, 2021 - 11:28
Musaazi Namiti sier at journalister i Uganda ikke får utført jobben sin.
Tirsdag, 25 mai, 2021 - 11:26
Landet er blant de som fengsler flest journalister.
Tirsdag, 25 mai, 2021 - 10:26
2. november er FNs markering for å bekjempe at journalistovergrep og -drap skal gå ustraffet.
Mandag, 2 november, 2020 - 12:35
Anniken Falch Hillestad synes det var spennende å få førstehåndsberetninger, og Cassandra Bergquist lærte hvor viktig pressefrihet er.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 09:10
Mens store deler av Algeries befolkning kjemper for demokrati gjennom Hirak-demonstrasjonene, blir journalister fengslet og aviser blokkert.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 09:05
Medieeiernes politiske forbindelser truer pressefriheten i Tunisia.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 08:55
Finland har vært i toppen av Reportere uten grensers pressefrihetsindeks i en årrekke.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 08:50
Yayesew Shimelis kommenterte regjeringens håndtering av koronaviruset, og ble arrestert dagen etter.
Torsdag, 28 mai, 2020 - 08:45

Sider