ADHD

Depresjon, angst, kriminalitet og rusmiddelbruk; å leve med udiagnostisert ADHD kan gjøre stor skade. Likevel må flertallet av kvinner bli godt voksne før de får riktig hjelp. For dårlig kunnskap hos lærere kan være en av årsakene.
Onsdag, 25 mai, 2022 - 10:41
Nye Ipsos-tall viser at én av fem unge vil bade i vinter. Isbading gir god helseeffekt, men noen må være forsiktig.
Onsdag, 26 januar, 2022 - 14:07
Kvinner opplever blant annet angst, depresjoner og søvnvansker i mange år før de får diagnosen Attention Deficit Hyperaciticty Disorder (ADHD). Dette skaper ofte en opplevelse av å føle seg annerledes, men TikTok har endret synspunktet for mange.
Mandag, 29 november, 2021 - 10:47