krisesenter

Den 25. november markeres den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner. I dagens samfunn opplever én av tre kvinner verden over vold i ulike former i løpet av livet.
Fredag, 24 november, 2023 - 21:42
Da landet stengte under første bølge i pandemien, rammet det krisesentrene ved at betydelig færre kom på dagsbesøk. Nå merker de endelig at folk begynner å komme tilbake.
Torsdag, 25 november, 2021 - 19:47
Menn som opplever vold i nære relasjoner kan risikere å bli møtt med stengte dører, når de først tørr å ta det store steget ut i det offentlige hjelpeapparatet. I landet mest folkerike kommune er behovet størst, men Oslos eneste krisesenter får ikke midler nok til å opprettholde et likeverdig tilbud for både menn og kvinner.
Fredag, 29 mai, 2020 - 18:05
Flere raser mot forslag om kutt i rettshjelp, i en tid hvor voldtekts- og overgrepssaker øker.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 09:51