markering

Falun Gong er ein kultiverings- og meditasjonsmetode, men i Kina blei dei sett på som ein trussel.
Mandag, 26 februar, 2024 - 09:31
Torsdag kveld arrangerte Mira-senteret en støttemarkering for voldsutsatte kvinner med flyktning- og innvandrerbakgrunn.
Mandag, 28 november, 2022 - 14:02
Under parolen "beskytt voldsutsatte kvinner, fjern kravet om fem års botid for permanent opphold", manet MiRA-senteret til kamp mot innvandringspolitikken.
Søndag, 27 november, 2022 - 21:57
Verdens Synsdag ble markert verden over 13.oktober. Tradisjonen tro ville brillekjeden Brilleland trekke frem dagen på sin egen, spesielle måte.
Lørdag, 22 oktober, 2022 - 15:06
Klimavenner for Kjernekraft markerer foran Stortinget Lørdag 17. oktober for å skape økt engasjement for kjernekraft i klimadebatten.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 11:17
Helsesenteret for papirløse migranter markerte tiårsjubileum onsdag forrige uke.
Fredag, 17 januar, 2020 - 11:32
På Eidsvolls plass hadde mange demonstranter møtt opp for å vise sin støtte knyttet til vold mot kvinner i krig og konflikt.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 12:10
FNs barnekonvensjon er blitt voksen, men dialogen om barns sikkerhet er fortsatt like aktuell.
Torsdag, 21 november, 2019 - 11:30
Tirsdag 8.oktober ble markert til minne om dem som sultestreiket foran Stortinget i 1979, men også med et alvor om hvor samisk kamp står i dag.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 16:06
Musiker Mari Boine markerte samenes nasjonaldag på Oslomet.
Onsdag, 6 februar, 2019 - 14:15

Sider