Nasjonale prøver

I likhet med tidligere år gjør Oslo-skolen det best i samtlige kategorier på nasjonale prøver. Ellers er det en økning i engelskferdigheter, og større forskjell mellom gutter og jenter på 5. trinn.
Onsdag, 1 desember, 2021 - 09:48
Statistikk fra SSB viser at mange elever som skårer høyt på nasjonale prøver har foreldre med høyere utdanning.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 10:51
Femteklassingene ved Lusetjern barneskole har blitt dobbelt så flinke i engelsk, viser nasjonale prøver.
Tirsdag, 24 januar, 2017 - 15:15