Søk

1 - 20 av 7662 treff
skriv her
13. august 2019 - 10:33
This is some sweet looking ingress text
12. august 2019 - 9:38
Ingress
12. august 2019 - 9:25
Intro text
9. august 2019 - 17:02
Minoritetsungdom i Oslo opplever at de blir utsatt for politikontroll oftere enn andre, ifølge Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering. Det har ført til en svekket tillit til politiet blant denne gruppen. Driver politiet i Oslo med etnisk profilering?
6. juni 2019 - 17:17
For mennesker som sliter med rus skal en ruskonsulent være bindeleddet opp mot all hjelp. Likevel opplever flere at oppfølgingen er for dårlig.
6. juni 2019 - 9:00
I perioden 2016-2018 ble det meldt inn 10775 avvik i ti bydeler i Oslo. Resultatene viser store forskjeller i antall avviksmeldinger fra bydelene. - Det blir en kultur for at det er greit å ikke gjøre sitt aller beste, sier miljøterapeut Hild Helgesen.
6. juni 2019 - 8:49
267 personer har gått på midlertidige kontrakter i NRK de tre siste årene. Ragnhild Ås Harbo (28) er en av dem som ikke orket mer midlertidighet, og byttet bransje.
31. mai 2019 - 14:20
Hvert år støtter over 200  000 norske studenter ideelle organisasjoner gjennom semesterfakturaen, men innkrevingen skjer ikke alltid i henhold til regelverket.
31. mai 2019 - 14:17
Brukerne forteller om lite oppfølging, underbemanning og motstridende beskjeder.
31. mai 2019 - 14:16
I årets første kvartal rykket Oslo-politiet ut til 59 hendelser hvor kniv var involvert. I gjennomsnitt betyr det én knivhendelse annenhver dag. Hvorfor er det sånn?
31. mai 2019 - 14:07
Renholderne på OsloMet har ryddige arbeidsforhold. Slik har det ikke alltid vært.
31. mai 2019 - 14:02
I 2018 brukte Forsvaret 22 millioner kroner på å leie biler av Hertz. Ved en eventuell krigssituasjon i Norge er Forsvaret helt avhengig av sivile leverandørers tjenester.
31. mai 2019 - 13:52
Områdeløftene Tøyen og Grønland lovet bedre levekår, men erfaringene viser at det i stedet bidrar til bedre nærmiljø. – Vi gjør mange småting som gjør det bedre å leve der, men levekårsindikatoren er lik, sier bydelsdirektør.
31. mai 2019 - 13:47
Nordmenn går mindre i kirken. Flere melder seg ut. Men kirkebyggene består, og kommunene må ta regningen.
31. mai 2019 - 13:39
Hver sjette norske kirke ligger i områder der de er i potensiell fare for flom. I Hedmark er det 29 kirker som kan være utsatte, likevel er det kun de færreste kommunene som har gjort en egen vurdering av faren.
31. mai 2019 - 13:34
Varierende innsats fra representanter og verger fører til ulik behandling av barna.
31. mai 2019 - 13:31
Festivaler er ingen sikker investering. Store navn som Quart, Norwegian Wood og Hove er slått konkurs, og Slottsfjell unngikk så vidt konkurs tidligere i år. I Sandvika utenfor Oslo så festivalen Kadetten sitt lys i 2018. Senere samme år ga Bærum kommune festivalen en opsjonsavtale på ti år, som gir arrangørene et fortrinn overfor andre som eventuelt ønsker å lage festival. Hvorfor ville kommunen inngå en slik avtale i et så risikabelt marked?
31. mai 2019 - 13:06
I 2016 brukte nordmenn over fire milliarder kroner på alternativ behandling. Balderklinikken er en av klinikkene som tilbyr alternativ behandling ved flere av sine tjenester.
31. mai 2019 - 13:05
Allerede tidlig på 2000-tallet feiret de det kommende nybygget med bløtkake. Den gang var det jubel og hallelujastemning, nå er den erstattet med fortvilelse og et til dels utvisket håp.
31. mai 2019 - 12:46

Sider