Domstol

Den franske staten ble onsdag morgen funnet skyldig i ikke å ha agert tilstrekkelig for å stanse klimaendringer.
Onsdag, 3 februar, 2021 - 14:49
Meddomsretten som trådte i kraft i 2018, skulle føre til grundigere begrunnelser i alle avgjørelser i lagmannsretten. Det er uklart om det har ført til flere domfellelser i domstolene.
Fredag, 27 mars, 2020 - 15:03
I januar fikk diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Nå behandles de to første sakene.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 13:06
Anken ble avvist av Høyesterett, melder NRK.
Mandag, 21 januar, 2019 - 16:39
– Dette er nok den første saken der samehets blir tatt til domstolen, sier Jurist ved UiT–Norges arktiske universitet, Ánde Somby, til NRK.
Mandag, 21 januar, 2019 - 14:03
Borgarting lagmannsrett vedtok at flykninger med lovlig opphold i Norge får rett til pass, førerkort, bankkonto og jobb.
Tirsdag, 14 februar, 2017 - 13:03
Mannen erkjenner straffeskyld, men Vesterålen tingrett setter spørsmålstegn ved fornærmedes oppførsel.
Torsdag, 3 november, 2016 - 11:42