Kantine

Studentene på Oslomet rekker ikke å ta en matbit når kafeene og kantiner stenger så tidlig.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 14:35
Byrådet i Oslo går inn for å halvere kjøttforbruket i kommunens kantiner og institusjoner. OsloMet fokuserer på vegetaralternativer men har foreløpig ingen planer om en kjøttfri dag i uken.
Onsdag, 6 november, 2019 - 11:50
Studenter velger matpakke over kantine
Ny forskning viser at fedme i ung alder øker kreftfaren.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 09:54
KUTT Gourmet skal redusere matsvinn. På studentkantina Andrea Spiseri har man gått fra å servere tilbudet hver dag til å servere det én gang i uken.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 09:49
Denne uken fikk Kafe Eva på OsloMet installert en selvbetjeningskasse.
Onsdag, 21 november, 2018 - 15:34