Statistikk

Ferske tall fra Kripos for fjoråret viser at antall hasjbeslag er redusert med 41 prosent. Antall marihuanabeslag har samtidig økt med nesten 24 prosent.
Torsdag, 4 februar, 2021 - 13:56
I Statistisk Sentralbyrås undersøkelse om livskvalitet var det unge mellom 18 og 24 år som scoret dårligst.
Torsdag, 29 oktober, 2020 - 14:28
111 000 barn vokste opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2018, noe som tilsvarer 11,3 prosent. Dette er 5000 flere barn enn året før, melder SSB.
Mandag, 9 mars, 2020 - 10:18
Mens omsetningen på papirbøker fortsetter å synke, øker lyttertallene hos strømmetjenestene.
Onsdag, 27 mars, 2019 - 15:01
Fafo-forsker:
FAFO-forsker og direktør i Finans Norge er samstemte: – Det er viktig at unge tenker på pensjon.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 11:33
Forrige uke publiserte Statistisk sentralbyrå ny statistikk på norsk rusbruk.
Mandag, 21 januar, 2019 - 12:01
Færre etablerer seg i serveringsbransjen i Oslo. Men noen gründere satser. Jan Thomas Nybak på Brygg Oslo er en av dem.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 13:17