90 prosent av mediene i Ungarn er under statlig kontroll. Bilde: Hanne Noraberg.

Pressefriheten i Ungarn er truet

På et år har landet sunket med 14 plasser i Reportere uten grensers rangering av pressefrihet. Ungarn ligger i dag på 87. plass.
Onsdag, 29 mai, 2019 - 15:23

De siste årene har det vært store endringer i medielandskapet i Ungarn. Eierskapet av mediene har blitt mer og mer kontrollert av landets statsminister Viktor Orbán og hans regjering, Fridesz. 

De viktigste kritiske mediene er blitt lagt ned, og tilstedeværelsen av regjeringstro oligarker truer redaksjonell uavhengighet.

De siste årene er rundt 500 privateide aviser, kabel-tv-kanaler, radiostasjoner, nyhetsnettsteder og nesten alle de regionale avisene samlet i et mediekonsern, som støtter regjeringen. 

Regjeringen har erklært at konsernet er av strategisk nasjonal betydning i allmennhetens interesse. Reportere uten grenser mener at det forhindrer konkurrerende medier fra å si seg uenig med regjeringen.

Les mer om medielandskapet her. 

Får ikke støtte


Victoria Serdult. Foto: Nora Halasz

Viktória Serdült som jobber for den regjeringskritiske avisen HVG, mener at kjernen i problemet er medieeierskap og mangelen på troverdighet og samarbeid fra myndighetene. 

- Mediene er i stor grad finansiert av statlige reklameinntekter, men siden 2010 har ikke en slik annonse blitt sett i kritiske aviser. Mange aviser har derfor måttet kutte kostnader eller spørre om midler fra lesere, men dette er vanskelig, sier Serdült.

Hun mener også at de kritiske avisene mister troverdigheten hos leserne, fordi de ikke blir invitert til pressekonferanser og andre viktige hendelser.

Les mer om problemene for uavhengige journalister her.

Ifølge Serdült sa Viktor Orbán ifjor på et sjeldent pressearrangement at han ikke gir intervjuer til uavhengig presse. Han begrunnet det med at han ville unngå unødvendige konflikter. 

Ensidig mediebudskap

- Det er to hovedtendenser i ungarske medier, det ene er å hylle det regjerende partiet og da særlig lederen. Den andre tendensen er å fremstille opposisjonen og innvandrere i negativt lys. Det er for det meste de positive tingene som regjeringen får til, som blir løftet frem i medieoppslag, sier Eva Sarfi, universitetslektor for Sentral-Europa og Balkan-studier ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Sarfi er det mange negative medieoppslag om farlige innvandrere som kommer til landet. Hun mener at det å skape et fiendebilde i mediene er en måte å holde på makten. 

—Det var virkelig skremmende og helt usmakelig å se på nyhetene som ble sendt før valget i 2018.

Eva Sarfi 

Safri sier at ungarske journalister ofte blir sendt ut i Europa, for eksempel til Gøteborg, eller andre byer der det er problemer med innvandring. De intervjuer noen som sier at de ikke tør å gå på gaten lengre, og fremstiller både på TV og i avisene at det er farlig i visse områder med mye innvandring. Med dette ønsker regjeringen å skape et bilde av at det bare er trygt i Ungarn.

- Den eldre generasjonen og de som bor på mindre steder ser først og fremst på statskanalen på TV. Informasjonen er veldig ensidig, og budskapet statskanalen gir kan man si er hjernevaskende, legger Sarfi til. 

Vil du lese mer om hva Safri har å si om den politiske situasjonen i Ungarn, trykk her

Dårligere kår for pressefriheten

Faktaboks

Antall drepte journalister i 2019: 0

Antall fengslet journalister i 2019: 0

Antall drepte journalister i 2018: 0

Antall fengslet journalister i 2018: 0

Kilde: Reportere uten grenser. 

Viktória Serdült påpeker til Journalen at det er viktig å merke seg at journalister ikke blir forfulgt eller fengslet i Ungarn.

- Du har rett til å ytre dine meninger, men staten vil ikke hjelpe uavhengige journalister, sier hun.

I Serdülts uttalelser kan noen av grunnene til at Ungarn har falt på pressefrihetsindeksen ligge. Regjeringen blander seg inn i journalistenes arbeid, noe som hindrer dem i å gjøre jobben sin. 

Les om en journalist som ble tiltalt av myndighetene på grunn av sitt gravende arbeid.

Presser slovensk publisering

Ifølge Den internationale journalistføderasjonen IFJ har journalister i det slovenske magasinet Mladina rapportert om Ungarns økende innflytelse i slovensk politikk. Se mer om dette i videoen under: 

 

I motsetning til noen rapporter i utenlandske medier, ville ikke Victória Serdült kalt Ungarn et diktatur.

- Jeg ser på Ungarn som et illiberal demokrati. Valget i 2018 var fritt, men kanskje ikke rettferdig, sier hun.

Orbáns flertallregjering

Statsminister Viktor Orbán og hans parti, Fidesz, har angrepet landets demokratiske institusjoner. De har brukt sin parlamentariske makt til å pålegge restriksjoner på opposisjonen, mediene, religiøse grupper, akademia, frivillige organisasjoner, domstolene, asylsøkere og privat sektor siden 2010.

Det omstridte Medierådet er også med på å forandre medielandskapet. 

- Medierådet legger lokk på utenlandske medier. De stopper ikke det statlig eide medieimperiet og legger heller ikke til rette for balansert journalistikk, sier Ágnes Úrban i Mérték Media Monitor.

Les om medierådet her.

Selv om medierådet ikke er uten ansvar, mener hun at det er politikerne og lovene som ødelegger for journalistene. Det trengs et politisk skifte for at presefrihetens kår skal bedres, mener Úrban.

Parlamentsvalget i april 2018 resulterte i to tredels flertall til Fidesz. Opposisjonens evne til å utfordre Fidesz ble betydelig hindret av Orbáns flertallsregjering. 

I EU har det vært uro over hvilken vei Ungarn går. I 2018 satte EU-parlamentet igang en prosess som kan frata landet stemmerett i unionen.

Les mer om den politiske situasjonen i Ungarn og landets historie her.