Kvinners rettigheter

Demonstrasjonene mot det iranske regimet fortsetter. Amnesty OsloMet orienterer om sitt arbeid i saken, og Journalen har snakket med en student om det omstridte hodeplagget
Tirsdag, 18 oktober, 2022 - 11:10
Den internasjonale jentedagen er til for å styrke jenters grunnleggende menneskerettigheter. Men blir den godt nok fremmet? Ifølge noen av OsloMet sine elever, er det et stort forbedringspotensial.
Onsdag, 12 oktober, 2022 - 17:20
Vi Tror Deg-stiftelsen er ikke fornøyd med rettssystemets behandling av voldtektssaker.
Mandag, 20 januar, 2020 - 13:42
Fordi de er i mindretall og Kriminalomsorgen mangler ressurser, blir flere kvinner i blandingsfengsler innelåst på cellene sine. Slik isolasjonsbruk er diskriminerende, ifølge Likestilling- og diskrimineringsombudet.
Mandag, 11 mars, 2019 - 13:36
Justiskomiteen har avvist SVs viktigste punkter i forslaget om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner. SV mener at norske kvinner ikke blir tatt på alvor.
Fredag, 8 mars, 2019 - 17:34
Demonstrantene mener kvinners rettigheter ikke skal være et forhandlingskort i kampen om regjeringsmakt.
Fredag, 2 november, 2018 - 14:49
Mandag kveld møtte nærmere 2000 opp foran Stortinget for å vise sin misnøye med Solbergs forslag om endringer i abortloven.
Onsdag, 31 oktober, 2018 - 13:39
OsloMet markerer verdensdagen for abort med abortkonferanse og arrangørene håper å skape internasjonal dialog for å bedre helsevilkårene til kvinner over hele verden.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 11:28
Zulufaddere tydde til ”geriljamarkedsføring” for å bryte mensen-tabu og samle inn penger til bind til zulujenter i Sør-Afrika.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 23:07
Demonstranter samlet på Youngstorget for å vise omfanget av seksuell trakassering.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 11:17