Likestilling

Snowboardmiljøet har lenge vært mannsdominert. Dette vil Norsk Tipping gjøre noe med.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 14:45
Et tiltak er iverksatt for å minske risikoen for vold mot kvinner.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 17:17
Ungdommens likestillingstoppmøte
Kultur- og likestillingsministeren møtte samfunnsengasjerte ungdommer for å diskutere et likestilt Norge og verden.
Mandag, 25 november, 2019 - 13:38
– Det er lett å si at man skal jobbe for likestilling, men å gjøre det har derimot vist seg verre, sier oberstløytnant i et foredrag for Sex og Samfunn.
Torsdag, 21 november, 2019 - 14:45
Det er blitt lagt ledelinjer på OsloMet campus. Ledelinjene skal gjøre det lettere for blinde og svaksynte å orientere seg.
Onsdag, 16 oktober, 2019 - 10:49
Bransjen gjør tiltak for å tette det store kapitalgapet mellom kvinner og menn. Samtidig øker interessen blant kvinner for å tilegne seg kunnskap rundt personlig økonomi.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 21:13
Kommunestyrene rundt om i landet har lenge vært mannsdominerte, men nye tall viser en jevnere kjønnsfordeling. Likevel finnes det fortsatt kommuner, slik som Bø I Vesterålen, som aldri har hatt en kvinnelig ordfører.
Søndag, 8 september, 2019 - 19:46
JURK-RAPPORT:
– Som kvinne i blandingsfengsel vil du aldri bli inkludert, mener Veronica Orderud.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 12:28
Statistikk fra SSB viser at lønnen for begge kjønn økte fra 2017 til 2018. Kvinner fikk økt lønn i alle de medberegnede sektorene. Likevel gjenstår det mye for at kvinner skal tjene like mye som menn.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 12:02
Prisen har som formål å synliggjøre en ubalanse mellom kjønn i musikkbransjen.
Fredag, 2 november, 2018 - 21:27

Sider