Tillit

Interessen for politikk har økt, mens tilliten til politikere er lavere, viser en ny innbyggerundersøkelse.
Tirsdag, 6 februar, 2024 - 11:57
Flere svarer at deres tillit til politiet er blitt lavere, ifølge politiets innbyggerundersøkelse.
Onsdag, 29 mars, 2023 - 15:35
Ny rapport med status for brukermangfoldet og nyhetsbruken i befolkningen.
Tirsdag, 28 mars, 2023 - 12:55
En undersøkelse fra Ipsos viser at yrkesgruppen forskere har globalt mest tillit, mens politikere har minst. OsloMet studenter er enig.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 15:12