Guro Grønli

My articles

Etter et år preget av en global pandemi har antall studenter som studerer i utlandet blitt mer enn halvert. Likevel er det noen som velger å dra ut, og noen som gjerne returnerer til studier utenlands.
Onsdag, 20 januar, 2021 - 20:19
I en tid preget av permitteringer og konkurser, åpner norske Sarah Elise Gjemdal (25) ny butikk i utlandet.
Onsdag, 25 november, 2020 - 13:58
29. oktober meldte Landsbruks- og matdepartementet at de har startet arbeidet med endring av hundeloven. Endringen skal sikre bedre dyrevelferd og hundeeieres rettssikkerhet.
Onsdag, 4 november, 2020 - 12:19
Alpinanlegget Grefsen- og Trollvannskleiva nord i Oslo trenger en opprustning mener Bymiljøetaten og eierne av anlegget. Kritikk av planene kommer fra flere kanter.
Mandag, 2 november, 2020 - 15:29
Storbykonferansen arrangeres av Oslomet for andre gang. Årets tema er byens fleksibilitet.
Tirsdag, 27 oktober, 2020 - 15:49
De nye trikkene i Oslo har ikke bare bedre kapasitet, men er også mer brukervennlige.
Fredag, 9 oktober, 2020 - 16:23
Resultatet av munnbindpåbudet er forsøpling av byens sentrale knutepunkter.
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 14:37