Kristendom

Medlemstallene i Den norske kirke synker. Samtidig øker medlemsmassen til private menigheter.
Mandag, 23 januar, 2023 - 13:12
– Trosfrihet henger sammen med andre rettigheter, sier Ine Marie Eriksen Søreide, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen.
Onsdag, 18 januar, 2023 - 15:03
Norske ungdommer har fremdeles mye respekt for dagens religioner.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 11:55
Det kan være vanskelig å være gift på tvers av religon hvis man er religiøs.
Onsdag, 29 september, 2021 - 16:36
Til tross for nedgangen av kristelig aktivitet i Norge, viser folk større interesse for årets Allehelgensdag i Oslos kirker.
Tirsdag, 5 november, 2019 - 15:35
"Grill en kristen" markerte starten på en uke med ulike arrangementer på Universitet i Oslo som skal bidra til å forebygge og bryte ned fordommer mot den kristne tro.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 09:03
Landets biskoper diskuterer nå om skolegudstjenesten er forenelig med en stadig mer mangfoldig elevskare.
Mandag, 17 oktober, 2016 - 16:15