NAV

600 000 nordmenn er ikke-digitale, likevel vil regjeringen være verdensledende i utviklingen av digitale tjenester. Det skaper et digitalt utenforskap for flere grupper i samfunnet.
Fredag, 21 mai, 2021 - 08:00
Sensitive opplysninger om hørselshemmede, døve og døvblinde sendes via usikrede kanaler. Frilanstolker, tolkebrukere og interesseorganisasjoner reagerer sterkt på praksisen.
Fredag, 29 mai, 2020 - 12:49
Klokken 12 i dag ble en ansatt angrepet i Sarpsborg.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 15:42
Flere som har bodd i utlandet, får nå rett til trygd.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 14:51
Siri Bjaarstad, NAPHA:
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid ønsker at flere kommuner vil bruke individuell jobbstøtte.
Fredag, 17 januar, 2020 - 10:28
For mennesker som sliter med rus skal en ruskonsulent være bindeleddet opp mot all hjelp. Likevel opplever flere at oppfølgingen er for dårlig.
Torsdag, 6 juni, 2019 - 09:00
Frå januar til februar i år vart det registrert om lag 700 færre arbeidslause, og arbeidsløysa held fram å falle.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 14:23
Norges Døveforbund (NDF) ønsker en tolketjeneste separert fra Hjelpemiddelsentralen.
Onsdag, 28 november, 2018 - 12:51
Arbeidssøkende over 50 år får dårlig hjelp, mener Hilde Holm. Hun tok problemene i egne hender.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 16:50
Tiltalte i saken skal ha bedratt NAV for 80.000,-, men hevdet å ha handlet i god tro. Aktoratet mener bevisene sier noe annet.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 14:53

Sider