Maia Jacobsen

Job title: 
Journalist

My articles

Depresjon, angst, kriminalitet og rusmiddelbruk; å leve med udiagnostisert ADHD kan gjøre stor skade. Likevel må flertallet av kvinner bli godt voksne før de får riktig hjelp. For dårlig kunnskap hos lærere kan være en av årsakene.
Onsdag, 25 mai, 2022 - 10:41
Fem ansatte fra EU-delegasjonen til Norge har byttet ut møter i ryddige lokaler med rotter og sprøytespisser ved Akerselva. De vil bidra i dugnaden mot marin forsøpling.
Onsdag, 29 september, 2021 - 13:28
Tove Bjørgaas har alltid visst at hun ville til utlandet, og som 16-åring falt hun pladask for USA. Etter tre år i Norge skal hun snart ta fatt på sin tredje periode som korrespondent i landet hun aldri blir ferdig med.
Fredag, 17 september, 2021 - 12:53
Splittede politiske og religiøse interesser har ført til en polarisert, men pluralistisk presse.
Torsdag, 27 mai, 2021 - 14:26
Vold mot journalister har økt siden 2019. Angrepene fordømmes av Reportere uten grenser.
Torsdag, 27 mai, 2021 - 14:26
Fagmiljøet etterspør midler, informasjonskampanjer og tettere samarbeid.
Torsdag, 25 mars, 2021 - 23:06
Myndighetene håper at flest mulig vil vaksinere seg de neste månedene, men det er fortsatt en del som stiller seg kritiske.
Onsdag, 10 februar, 2021 - 15:20
– Det er klart vi blir bekymret for en høst med så strenge tiltak, sier Lise Aanes fra Esaias vinbar.
Onsdag, 4 november, 2020 - 14:09
Ny sykkelvei i Gyldenløves gate fører til tapte parkeringsplasser. Det har skapt stor debatt blant beboere og næringsdrivende.
Fredag, 30 oktober, 2020 - 13:23
Frykt for tiltakstrøtthet øker, samtidig melder ny undersøkelse fra Oslo at flertallet er uenige i at tiltakene er for strenge.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:25
Til neste år vil det bygges 550 færre studentboliger enn i år dersom regjeringen får gjennom sitt budsjettforslag i Stortinget. Studenter reagerer.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 15:49
Smittevernstiltak og en sykemeldt Konge preget åpningen av det 165. stortingsåret. Publikum syns likevel det ble en verdig åpning.
Søndag, 11 oktober, 2020 - 17:49