Forskning

Røyketallene går nedover, men andelen som snuser øker. Statistikken viser en økning særlig hos unge jenter.
Tirsdag, 7 mars, 2023 - 11:10
Arbeidsledighet kan ta livet av folk, og menn er mest utsatt. Dette viser ny forskning fra OsloMet.
Fredag, 20 januar, 2023 - 15:07
Det er gjort nye funn innen forskning på genvarianter som kan gjøre mennesker mer utsatt for psykiske lidelser. Hvordan kan disse funnene påvirke psykiatrien?
Mandag, 28 november, 2022 - 16:18
En svensk studie viser at pene studenter gjorde det dårligere under pandemien, og grunnen kan være at lærerne ikke så dem. Men hva legger man egentlig i ordet "pen"?
Fredag, 25 november, 2022 - 22:58
I løpet av 2023 vil alle sykehus i Norge bruke den nye metoden for prøvetaking ved mistanke om prostatakreft.
Tirsdag, 8 november, 2022 - 13:22
Både kloden og merksemda vår er knapphetsgode, meiner humanistar ved UiO. Kven som har ansvar for å stogge sløsinga vart dei ikkje heilt samde om.
Torsdag, 31 mars, 2022 - 11:09
Ny forskning viser at én av fem unge verken er heterofil, homofil eller lesbisk.
Tirsdag, 15 februar, 2022 - 10:44
Unge er mindre lykkelige enn før
Flere unge enn før svarer at de ikke er lykkelige, viser undersøkelsen Norsk Monitor. Bekymring rundt fremtiden er den største faktoren for dette, forteller seniorforsker Tale Hellevik.
Tirsdag, 30 november, 2021 - 16:24
Statssekretær Jens Frølich Holte blir statsministerens representant i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi, skriver regjeringen.no.
Mandag, 1 mars, 2021 - 11:07
Koronapandemien:
Alle barn i grunnskolen skal ha minst 60 minutter med fysisk aktivitet daglig. Men slik har det ikke vært det siste året.
Onsdag, 24 februar, 2021 - 17:04

Sider