SSB

Røyketallene går nedover, men andelen som snuser øker. Statistikken viser en økning særlig hos unge jenter.
Tirsdag, 7 mars, 2023 - 11:10
Selv om pandemien har bydd på økonomiske utfordringer i 2020, viser fersk statistikk fra SSB en nedgang i antall konkurser.
Fredag, 5 februar, 2021 - 11:55
I Statistisk Sentralbyrås undersøkelse om livskvalitet var det unge mellom 18 og 24 år som scoret dårligst.
Torsdag, 29 oktober, 2020 - 14:28
Ved inngangen til 2020 var befolkningen i Norge på 5 367 580. Dermed har folketallet økt med 39 400 i 2019, viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå.
Torsdag, 27 februar, 2020 - 13:09
Nye tall fra SSB viser at antall husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt for hvert år siden 2010.
Fredag, 1 november, 2019 - 18:53
Stadig flere leser bøker på fritiden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.
Onsdag, 9 oktober, 2019 - 10:01
Vi nordmenn bruker 42 prosent mer penger på kultur og fritidsaktiviteter enn den gjengse europeer.
Fredag, 29 mars, 2019 - 12:50
Noreg har sidan 2004 hatt eit stabilt sjukefråvær. Ein ny rapport frå SSB viser inga endring i førre års fjerde kvartal.
Onsdag, 20 mars, 2019 - 11:24
Tallet på mennesker som dør i trafikkulykker har gått kraftig ned de siste årene. Statens vegvesen er ikke fornøyd før det er på er null.
Fredag, 8 mars, 2019 - 13:16
21,6 prosent av de stemmeberettigede ved stortingsvalget i 2017 brukte ikke stemmeretten, viser tall fra SSB. Tallene viser også at flertallet av førstegangsvelgere brukte stemmeretten.
Torsdag, 7 februar, 2019 - 14:24

Sider