Pressefrihet

Over en fjerdedel av statene i USA har strammet inn på abortlovene sine siden i fjor sommer. Nå følger Florida etter.
Mandag, 15 mai, 2023 - 12:02
Sivilombudet mener soningsforholdene ved Bredtveit fengsel er kritiske og livstruende. Norges institusjon for menneskerettigheter krever endring.
Mandag, 15 mai, 2023 - 11:57
Norge er et av verdens rikeste land. Likevel finnes det over tusen hjemløse i hovedstaden.
Mandag, 15 mai, 2023 - 11:39
Barns privatliv utfordres av den digitale utviklingen. Flere ønsker endringer i barneloven.
Mandag, 15 mai, 2023 - 11:15
Mange mener at valget 14. mai kan være avgjørende for ytringsfriheten i Tyrkia. – Det er et fritt valg, men det er ikke rettferdig, sier seniorforsker Pinar Tank.
Fredag, 12 mai, 2023 - 15:11
Sammen med palestinske journalister undersøker førsteårsstudentene ved journalistutdanningen på OsloMet pressefriheten i syv ulike land.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 14:27
Lovverket i Libanon gir uttrykk for en fri presse, men det kan få konsekvenser dersom man skriver om enkelte temaer.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 14:01
På ti år har Tanzania falt 90 plasser på pressefrihetsindeksen.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 14:00
Gravejournalist Pauli van Wyck har mottatt trusler for sin mangeårige dekning av korrupsjon i Sør-Afrika. Nå vurderer hun å gi seg.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 13:55
Etter den arabiske våren økte pressefriheten i Tunisia. Nå beveger landet seg i motsatt retning, men det stopper ikke tunisiske journalister.
Onsdag, 1 juni, 2022 - 13:45

Sider