Klima

Flere miljøorganisasjoner saksøker staten for brudd på miljøparagrafen i grunnloven. Jussprofessor mener utfallet kan endre klimapolitikken i Norge.
Onsdag, 4 november, 2020 - 12:38
4. november skal klimasøksmålet mot den norske stat opp til Høyesterett. Dette er fokuset hos streikerne som hver fredag er å se utenfor Stortinget.
Tirsdag, 3 november, 2020 - 12:52
Utslippskutt under koronakrisen gir lavere luftforurensing, men ingen langvarig klimaeffekt, mener forsker.
Torsdag, 2 april, 2020 - 12:47
Høyreutvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet. – Det vil drepe artsmangfoldet, svarer Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 3 mars, 2020 - 13:02
Klimakur 2030
I den nye Klimakur 2030-rapporten er matsvinn et av regjeringens fokuspunkter for å kutte norske klimagassutslipp.
Fredag, 14 februar, 2020 - 12:15
Klimaendringer fører til omfattende nedgang i verdens humlebestander, viser en nylig publisert forskningsrapport.
Fredag, 7 februar, 2020 - 15:32
Fire store forurensingkilder er strøket fra verstinglisten.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 13:36
I løpet av kort tid vil ti prosent av alle personbiler i Norge være elbiler.
Torsdag, 16 januar, 2020 - 15:50
For få fart på klimakuttene vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ha konkurranse mellom universiteter og høyskoler.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 12:59
12 år gammel klimarapport forutså brannene som nå skjer i Australia.
Tirsdag, 14 januar, 2020 - 13:01

Sider